Tejtermékgyártó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

A 89. sorszámú Tejtermékgyártó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 09
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Tejtermékgyártó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám 240-360
2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:70 %
2.8. Szintvizsga: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 7113
FEOR megnevezése: Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Elsődleges tejkezelő, Fehérsajtkészítő, Friss és tartós tejtermékek gyártója, Gomolyaalapanyag-készítő, Kefir-, joghurtkészítő, Keménysajt-készítő, Ömlesztettsajt-főző, Lágysajt-kezelő, Ömlesztettsajt-főző, Sajtdaráló, Sajtkészítő, Sajtkezelő, Sajtérlelő, Sajtkezelő, Sajtpréselő, Tej-, tejszínpasztőröző és -sterilező, Tejcsomagoló, Tejfejtő, Tejfeldolgozó, Tejföl- és túrókészítő, Tejleszívató, -felöntő, Tejporkészítő, Tejtermék előkészítő, Tejtermékgyártó, Üzemi tejátvevő, Vajkészítő, Vajleszedő, Vajmester
FEOR száma: 8111
FEOR megnevezése: Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Tejipari gép kezelője
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Tejtermékgyártó feladata a különböző tejtermékek (a friss fogyasztású, savanyított, alvasztott, tartós termékek,
valamint a vaj, sajt, ömlesztett sajt, sajtkészítmény, túró) technológiai műveleteinek szakszerű, önálló
gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan
betartásával.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– alapanyagokat (tej, tejszín, sajtféleségek) átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni,
tárolni, előkészíteni
– tej tisztítását, fölözését, zsírtartalmának beállítását, homogénezését, pasztőrözését, hűtését elvégezni
– pasztőrözött tejféleségek, tejkészítmények és tejszínkészítmények gyártásának műveleteit megvalósítani
(fogyasztói tej, soványtejes-kakaó, pudingféleségek, natúr és ízesített joghurt és kefir, tejföl, habtejszín,
natúr és ízesített tartós termékek)
– vaj- és vajkészítményeket gyártani
– különböző típusú kultúrákat, oltókat és egyéb adalék- és ízesítő anyagokat alkalmazni
– natúr és ízesített friss, érlelt, ömlesztett sajtokat, sajtkészítményeket készíteni különböző állatfajok tejének
felhasználásával
– túrót gyártani különböző állatfajok tejének felhasználásával
– gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni
– technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani
– tejüzem víz- és energia-gazdálkodását megszervezni,
– melléktermékeket, hulladékokat kezelni
– munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni,
– vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja
34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A 4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma, megnevezése
10900-12 Tejtermékgyártás
10890-12 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A  5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése, a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10900-12 Tejtermékgyártás gyakorlat
10890-12 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése:
Különböző tejtermékek (a friss fogyasztású, savanyított, alvasztott, tartós termékek, valamint a vaj, sajt, ömlesztett sajt, túró) technológiai műveleteinek szakszerű, önálló gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.
A vizsgafeladat ismertetése:
A készítendő tejtermék típusához megfelelő alapanyagok felhasználásával friss fogyasztású, savanyított, alvasztott, tartós termékeket, valamint vajat, sajtot, ömlesztett sajtot, túrót gyárt, elvégzi az aktuális technológiai
műveleteket.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 60 %
B) A vizsgafeladat megnevezése:
Gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatok elvégzése, vagy a késztermék ellenőrzése és minősítése.
Az aktuális munkafolyamattól függően:
– alapanyag-vizsgálat (tej savfoka, sűrűsége, zsírtartalma), vagy
– gyártásközi vizsgálatok (savfok, sűrűség, pasztőrözöttség, pH), vagy
– késztermékek savfokának, pH-jának, zsírtartalmának meghatározása, vagy
– késztermékek érzékszervi minősítése
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Élelmiszeripari vállalkozások alapjai
A vizsgafeladat ismertetése:
A vállalkozás indításával és működtetésével, termékértékesítéssel kapcsolatos ismeretek bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközök, berendezések:
6.3. savfok, pH meghatározáshoz,
6.4. tej zsírtartalom meghatározásához,
6.5. késztermék zsírtartalmának meghatározásához,
6.6. tej sűrűségének meghatározásához,
6.7. hőmérséklet, térfogat és tömeg méréséhez,
6.8. érzékszervi minősítéshez,
6.9. oldatkészítéshez,
6.10. szárazanyag-, nedvesség- és hamutartalom meghatározásához,
6.11. Tejtermékgyártáshoz szükséges eszközök, berendezések (tejüzem):
6.12. alapanyag-tárolók, szűrők,
6.13. tisztítócentrifuga, fölözőgép, pasztőr, homogénező berendezés,
6.14. friss fogyasztású tejtermékek gyártásához szükséges eszközök, berendezések,
6.15. savanyított, alvasztott tejtermékek gyártásához szükséges eszközök, berendezések,
6.16. tartós tejtermékek gyártásához szükséges eszközök, berendezések,
6.17. vaj gyártásához szükséges eszközök, berendezések,
6.18. Sajtgyártáshoz szükséges eszközök, berendezések,
6.19. Túró gyártáshoz szükséges eszközök, berendezések
6.20. Csomagológépek,
6.21. melléktermékek, hulladékok kezelésére, esetleges hasznosítására szolgáló eszközök,
berendezések,
6.22. Mérőműszerek, biztonságtechnikai berendezések,
6.23. munka-, tűz-, környezetvédelmi berendezések, eszközök.
7. EGYEBEK

A tejtermékgyártó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A tejtermékgyártó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Tejtermékgyártó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

A bejegyzés kategóriája: Bodroghalmi tanfolyamok, Egyéb, Felnőttképzési hírek, Induló tanfolyamok, Kedvezményes tanfolyamok
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.