Szobafestő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
A 207. sorszámú Szobafestő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 582 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Szobafestő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR szám: 7535
FEOR megnevezése: Festő és mázoló
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Szobafestő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Szobafestő feladata lakóépületek, közintézmények, felépítmények falfelületeinek festése, tapétázása. Ismernie kell a falfelületek vizsgálatát, előkészítését, előkezelését, bevonatrendszerek felépítését, tapéták fajtáit, és azok felhelyezésére vonatkozó utasításokat.
A részszakképesítés rendelkező képes:
– tervdokumentációról, vagy helyszínen felmérést készíteni
– felületdiagnosztikát végezni
– felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és beltérben
– meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálni, kül- és beltérben, az eredményeket írásos
feljegyzésben dokumentálni
– szakmai javaslatot adni a felújítandó felület minősítéséről
– anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és helyszínen
– vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni
– felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel
– nem festendő felületeket megóvni (takarást, maszkolást végezni)
– alapvakolat felületét javítani kül- és beltérben
– sarok, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítani (élvédő)
– különböző glettanyaggal simítani a felületet kül- és beltérben
– építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítani
– kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet
– választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végezni
– mészfestést készíteni új vagy régi felületre kül- és beltérben, fehér, és színes kivitelbe
– homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel
– fröcskölést, durva színfröcskölést készíteni
– határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készíteni
– tapétázást, díszítést készíteni
– mintanyomó hengerezést készíteni
– egyszerű díszítőelemeket helyezni fel kül- és beltérben
– egyszerű faerezet utánzatot festeni
– betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
– elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása,
anyagtárolás, hulladékkezelés)
– munkaterületet átadni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja
34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A  4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
10101-12 Építőipari közös tevékenység
10104-12 Szobafestő, díszítő munkák
10105-12 Tapétázási munkák
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele. 5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
10104-12 Szobafestő, díszítő munkák szóbeli, gyakorlati
10105-12 Tapétázási munkák szóbeli, gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Adott technológiával falfelület festése, díszítése tapétázása.
A vizsgafeladat ismertetése: Előre előkészített felületen a bevonatrendszer fedő rétegének felhordása, díszítése, tapétázása (festhető tapéta alkalmazása).
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szobafestő szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Időterv és szakmai számítás készítése tervrajz alapján, technológiai sorrend, színelmélet, szakszerű anyag, és szerszámhasználat, és munkavédelem.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező helyileg állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A helyi sajátosságoknak megfelelően a vizsgabizottság dönthet a fent felsorolt feladatok összevonásáról, az előírt vizsgaidőket módosíthatja a konkrét feladat függvényében.
Az előkészítésben, a felületképzésben, a díszítésben bármilyen segédeszköz megengedett. A vizsgázó hozza magával a szükséges eszközöket, szerszámokat.
A vizsgát megelőzően a felületeket a vizsgázó előkészíti, előkezeli. Az előkészítés, előkezelés nem a vizsgaidő része, a vizsgahelyszín függvényében az előkészítés időtartamát a vizsgabizottság határozza meg, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá.
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek
6.3. Kéziszerszámok
6.4. Díszítő szerszámok
6.5. Festőipari tapétázási gépek
6.6. Segédeszközök
6.7. Mérőeszközök
6.8. Állvány, létra
6.9. Műszaki dokumentáció
6.10. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.11. Szelektív hulladéktárolók, veszélyes anyagtároló
6.12. Megfelelő anyagtárolás, hulladéktárolás eszközei
7. EGYEBEK

A szobafestő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A szobafestő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Szobafestő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

A bejegyzés kategóriája: Bodroghalmi tanfolyamok, Egyéb, Felnőttképzési hírek, Induló tanfolyamok, Kedvezményes tanfolyamok
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.

Szobafestő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
A 207. sorszámú Szobafestő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 582 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Szobafestő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR szám: 7535
FEOR megnevezése: Festő és mázoló
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Szobafestő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Szobafestő feladata lakóépületek, közintézmények, felépítmények falfelületeinek festése, tapétázása. Ismernie kell a falfelületek vizsgálatát, előkészítését, előkezelését, bevonatrendszerek felépítését, tapéták fajtáit, és azok felhelyezésére vonatkozó utasításokat.
A részszakképesítés rendelkező képes:
– tervdokumentációról, vagy helyszínen felmérést készíteni
– felületdiagnosztikát végezni
– felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és beltérben
– meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálni, kül- és beltérben, az eredményeket írásos
feljegyzésben dokumentálni
– szakmai javaslatot adni a felújítandó felület minősítéséről
– anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és helyszínen
– vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni
– felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel
– nem festendő felületeket megóvni (takarást, maszkolást végezni)
– alapvakolat felületét javítani kül- és beltérben
– sarok, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítani (élvédő)
– különböző glettanyaggal simítani a felületet kül- és beltérben
– építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítani
– kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet
– választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végezni
– mészfestést készíteni új vagy régi felületre kül- és beltérben, fehér, és színes kivitelbe
– homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel
– fröcskölést, durva színfröcskölést készíteni
– határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készíteni
– tapétázást, díszítést készíteni
– mintanyomó hengerezést készíteni
– egyszerű díszítőelemeket helyezni fel kül- és beltérben
– egyszerű faerezet utánzatot festeni
– betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
– elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása,
anyagtárolás, hulladékkezelés)
– munkaterületet átadni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja
34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A  4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
10101-12 Építőipari közös tevékenység
10104-12 Szobafestő, díszítő munkák
10105-12 Tapétázási munkák
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele. 5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
10104-12 Szobafestő, díszítő munkák szóbeli, gyakorlati
10105-12 Tapétázási munkák szóbeli, gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Adott technológiával falfelület festése, díszítése tapétázása.
A vizsgafeladat ismertetése: Előre előkészített felületen a bevonatrendszer fedő rétegének felhordása, díszítése, tapétázása (festhető tapéta alkalmazása).
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szobafestő szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Időterv és szakmai számítás készítése tervrajz alapján, technológiai sorrend, színelmélet, szakszerű anyag, és szerszámhasználat, és munkavédelem.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező helyileg állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A helyi sajátosságoknak megfelelően a vizsgabizottság dönthet a fent felsorolt feladatok összevonásáról, az előírt vizsgaidőket módosíthatja a konkrét feladat függvényében.
Az előkészítésben, a felületképzésben, a díszítésben bármilyen segédeszköz megengedett. A vizsgázó hozza magával a szükséges eszközöket, szerszámokat.
A vizsgát megelőzően a felületeket a vizsgázó előkészíti, előkezeli. Az előkészítés, előkezelés nem a vizsgaidő része, a vizsgahelyszín függvényében az előkészítés időtartamát a vizsgabizottság határozza meg, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá.
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek
6.3. Kéziszerszámok
6.4. Díszítő szerszámok
6.5. Festőipari tapétázási gépek
6.6. Segédeszközök
6.7. Mérőeszközök
6.8. Állvány, létra
6.9. Műszaki dokumentáció
6.10. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.11. Szelektív hulladéktárolók, veszélyes anyagtároló
6.12. Megfelelő anyagtárolás, hulladéktárolás eszközei
7. EGYEBEK

A szobafestő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A szobafestő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Szobafestő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

A bejegyzés kategóriája: Bodroghalmi tanfolyamok, Egyéb, Felnőttképzési hírek, Induló tanfolyamok, Kedvezményes tanfolyamok
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.