Nyomdaipari gépmester tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
A 167. sorszámú Nyomdaipari gépmester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Nyomdaipari gépmester
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11.
évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 7232
FEOR megnevezése: Nyomdász, nyomdaipari gépmester
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Nyomó, Nyomdai gépmester, Rotációsgép-kezelő, nyomdai, Nyomdaipari munkás
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A nyomdaipari gépmester elsődleges feladata, hogy az elkészült nyomóformákat és a nyomtatásra küldöt digitális állományokat nyomtathatósági szempontból ellenőrizze majd azokat a kijelölt nyomathordozóra kinyomtassa – a munkatáska utasításainak megfelelően – és azokat a minőség-ellenőrzés után tovább feldolgozásra átadja. A gépmester járulékos feladata a nyomógépek megfelelő műszaki állapotának a fenntartása, rendszeres karbantartás és kisebb javítások önálló elvégzése.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– értelmezni a gyártás előkészítésben megadott késztermék-paraméterek technológiai összefüggéseit és
kiválasztani, meghatározni a szükséges technológiai folyamatot
– eldönteni, hogy a rendelkezésre álló technológia alkalmas-e a megrendelő által kért mennyiségű és
minőségű nyomat előállítására
– felmérni, hogy a rendelkezésre álló kapacitások elegendőek-e a nyomtatási műveletek határidőre történő
teljesítésére
– előkészíteni a munkafolyamatot
– kiválasztani a megfelelő nyomathordozót, meggyőződni annak alkalmasságáról
– kiválasztani a munka elvégzéséhez szükséges segédanyagokat és azokat a megfelelő állapotba hozni
– felmérni a nyomathordozók, festékek, lakkok és egyéb segédanyagok együttes alkalmazásának
kölcsönhatásait és ezek használatához igazítani a nyomógép és tartozékainak a paramétereit
– megvizsgálni és eldönteni, hogy a gyártás előkészítéstől átvett nyomóformák vagy digitális állományok
alkalmasak-e és elégségesek-e az előírt minőségű nyomat előállításához
– a nyomógépet a munka elvégzéséhez a megfelelő állapotba hozni
– beállítani a papíradagolót és a papírpályát
– beállítani és folyamatosan ellenőrizni a festékterhelést és a színegyensúlyt
– folyamatos felügyelettel példányonként azonos minőségben kinyomtatni az előírt példányszámot
– elvégezni a nyomógépek rendszeres és időszakos technikai karbantartását és a kisebb javításokat –
beleértve a kopó alkatrészek cseréjét
– kezelni a nyomdaiparban használatos mérőműszereket és eszközöket
– betartani és betartatni a munka- tűz- és környezetvédelmi előírásokat
– alkalmazkodni az ISO vagy más egyéb minőségügyi rendszerek, megrendelői auditok által
meghatározott elvárásokhoz
– megítélni, hogy az elkészült nyomat alkalmas-e a tovább feldolgozásra
– szakszerűen dokumentálni az elvégzett munkát és a tovább feldolgozásra átadott nyomatok paramétereit
– műszaki probléma, nyomógép meghibásodás esetén feltárni, lokalizálni és meghatározni a hibaforrást és
igény szerint szóban és/vagy írásban tömören és szakszerűen továbbítani azt a szakszerviznek
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja
55 213 06 Nyomdaipari technikus szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A 4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító száma megnevezése
10238-12 Munkajog, munkabiztonság
10236-12 Gyártáselőkészítés, minőségügy
10243-12 Nyomdaipari anyagismeret
10245-12 Nyomtatási technológiák
10242-12 Color-menedzsment
10244-12 Nyomdaipari gépészeti ismeret
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10238-12 Munkajog, munkabiztonság szóbeli
10236-12 Gyártás előkészítés, minőségügy írásbeli/gyakorlati
10243-12 Nyomdaipari anyagismeret írásbeli
10245-12 Nyomtatási technológiák gyakorlati
10242-12 Color-menedzsment gyakorlati
10244-12 Nyomdaipari gépészeti ismeret írásbeli/gyakorlati
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Színes ofszetnyomat elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése: Legalább 50 % színes illusztrációt tartalmazó könyv belívének a kinyomtatása 80 gr/m2volumenizált ofszet és 120 gr/m2 matt műnyomó papírra vagy 16 oldalas, a borítóján perszonalizált színes műsorfüzet digitális kinyomtatása nyomdai PDF-ről és in-line feldolgozása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Nyomtatvány elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított vizsgafeladatok a következő témaköröket tartalmazzák:
Gépészeti ismeretek
Anyagismeret
Nyomathordozók
Szakmai számítások
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Nyomdaipari anyagok tulajdonságai
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított vizsgafeladatok a következő témaköröket tartalmazzák:
Szakmai ismeretek
Minőségi vizsgálatok
Munkajog, munkavédelem
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok (nagyító, szike, festéklapát, stb.)
6.3. Pantone skála
6.4. Denzitométer
6.5. Számítógép
6.6. Papírvastagság mérő
6.7. Viszkoziméter
6.8. Ellenőrző pult szabványos fényforrással
6.9. Lemeztároló regál
6.10. Lemezlyukasztó és hajlító
6.11. Hengermosó és hengertároló
6.12. Gumikendő tároló és vágó- sínező asztal
6.13. Egy-nyomóműves nyomógép
6.14. Elő-hátoldalt nyomtató nyomógép
6.15. Több-nyomóműves nyomógép
6.16. Lakkozó egység
6.17. Nyomógép távvezérlő pult
6.18. Stancolásra, riccelésre alkalmas nyomógép
6.19. Színes digitális nyomógép
6.20. Digitális nyomógép in-line kiegészítésekkel
6.21. Rotációs technológiát alkalmazó nyomógép
6.22. Egyenes vágógép
6.23. Kézi- és/vagy elektromos villás targonca
6.24. Szerszámkészlet (villás-, imbisz-kulcsok, stb.) gép szerint
6.25. Kézi tűzoltó készülék
6.26. Mentőláda
6.27. Szelektív hulladékgyűjtő (pl. festékmaradék, géprongy)
7. EGYEBEK

A nyomdaipari gépmester tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A nyomdaipari gépmester tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Nyomdaipari gépmester tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

A bejegyzés kategóriája: Bodroghalmi tanfolyamok, Egyéb, Felnőttképzési hírek, Induló tanfolyamok, Kedvezményes tanfolyamok
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.

Nyomdaipari gépmester tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
A 167. sorszámú Nyomdaipari gépmester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Nyomdaipari gépmester
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11.
évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 7232
FEOR megnevezése: Nyomdász, nyomdaipari gépmester
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Nyomó, Nyomdai gépmester, Rotációsgép-kezelő, nyomdai, Nyomdaipari munkás
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A nyomdaipari gépmester elsődleges feladata, hogy az elkészült nyomóformákat és a nyomtatásra küldöt digitális állományokat nyomtathatósági szempontból ellenőrizze majd azokat a kijelölt nyomathordozóra kinyomtassa – a munkatáska utasításainak megfelelően – és azokat a minőség-ellenőrzés után tovább feldolgozásra átadja. A gépmester járulékos feladata a nyomógépek megfelelő műszaki állapotának a fenntartása, rendszeres karbantartás és kisebb javítások önálló elvégzése.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– értelmezni a gyártás előkészítésben megadott késztermék-paraméterek technológiai összefüggéseit és
kiválasztani, meghatározni a szükséges technológiai folyamatot
– eldönteni, hogy a rendelkezésre álló technológia alkalmas-e a megrendelő által kért mennyiségű és
minőségű nyomat előállítására
– felmérni, hogy a rendelkezésre álló kapacitások elegendőek-e a nyomtatási műveletek határidőre történő
teljesítésére
– előkészíteni a munkafolyamatot
– kiválasztani a megfelelő nyomathordozót, meggyőződni annak alkalmasságáról
– kiválasztani a munka elvégzéséhez szükséges segédanyagokat és azokat a megfelelő állapotba hozni
– felmérni a nyomathordozók, festékek, lakkok és egyéb segédanyagok együttes alkalmazásának
kölcsönhatásait és ezek használatához igazítani a nyomógép és tartozékainak a paramétereit
– megvizsgálni és eldönteni, hogy a gyártás előkészítéstől átvett nyomóformák vagy digitális állományok
alkalmasak-e és elégségesek-e az előírt minőségű nyomat előállításához
– a nyomógépet a munka elvégzéséhez a megfelelő állapotba hozni
– beállítani a papíradagolót és a papírpályát
– beállítani és folyamatosan ellenőrizni a festékterhelést és a színegyensúlyt
– folyamatos felügyelettel példányonként azonos minőségben kinyomtatni az előírt példányszámot
– elvégezni a nyomógépek rendszeres és időszakos technikai karbantartását és a kisebb javításokat –
beleértve a kopó alkatrészek cseréjét
– kezelni a nyomdaiparban használatos mérőműszereket és eszközöket
– betartani és betartatni a munka- tűz- és környezetvédelmi előírásokat
– alkalmazkodni az ISO vagy más egyéb minőségügyi rendszerek, megrendelői auditok által
meghatározott elvárásokhoz
– megítélni, hogy az elkészült nyomat alkalmas-e a tovább feldolgozásra
– szakszerűen dokumentálni az elvégzett munkát és a tovább feldolgozásra átadott nyomatok paramétereit
– műszaki probléma, nyomógép meghibásodás esetén feltárni, lokalizálni és meghatározni a hibaforrást és
igény szerint szóban és/vagy írásban tömören és szakszerűen továbbítani azt a szakszerviznek
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja
55 213 06 Nyomdaipari technikus szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A 4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító száma megnevezése
10238-12 Munkajog, munkabiztonság
10236-12 Gyártáselőkészítés, minőségügy
10243-12 Nyomdaipari anyagismeret
10245-12 Nyomtatási technológiák
10242-12 Color-menedzsment
10244-12 Nyomdaipari gépészeti ismeret
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10238-12 Munkajog, munkabiztonság szóbeli
10236-12 Gyártás előkészítés, minőségügy írásbeli/gyakorlati
10243-12 Nyomdaipari anyagismeret írásbeli
10245-12 Nyomtatási technológiák gyakorlati
10242-12 Color-menedzsment gyakorlati
10244-12 Nyomdaipari gépészeti ismeret írásbeli/gyakorlati
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Színes ofszetnyomat elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése: Legalább 50 % színes illusztrációt tartalmazó könyv belívének a kinyomtatása 80 gr/m2volumenizált ofszet és 120 gr/m2 matt műnyomó papírra vagy 16 oldalas, a borítóján perszonalizált színes műsorfüzet digitális kinyomtatása nyomdai PDF-ről és in-line feldolgozása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Nyomtatvány elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított vizsgafeladatok a következő témaköröket tartalmazzák:
Gépészeti ismeretek
Anyagismeret
Nyomathordozók
Szakmai számítások
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Nyomdaipari anyagok tulajdonságai
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított vizsgafeladatok a következő témaköröket tartalmazzák:
Szakmai ismeretek
Minőségi vizsgálatok
Munkajog, munkavédelem
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok (nagyító, szike, festéklapát, stb.)
6.3. Pantone skála
6.4. Denzitométer
6.5. Számítógép
6.6. Papírvastagság mérő
6.7. Viszkoziméter
6.8. Ellenőrző pult szabványos fényforrással
6.9. Lemeztároló regál
6.10. Lemezlyukasztó és hajlító
6.11. Hengermosó és hengertároló
6.12. Gumikendő tároló és vágó- sínező asztal
6.13. Egy-nyomóműves nyomógép
6.14. Elő-hátoldalt nyomtató nyomógép
6.15. Több-nyomóműves nyomógép
6.16. Lakkozó egység
6.17. Nyomógép távvezérlő pult
6.18. Stancolásra, riccelésre alkalmas nyomógép
6.19. Színes digitális nyomógép
6.20. Digitális nyomógép in-line kiegészítésekkel
6.21. Rotációs technológiát alkalmazó nyomógép
6.22. Egyenes vágógép
6.23. Kézi- és/vagy elektromos villás targonca
6.24. Szerszámkészlet (villás-, imbisz-kulcsok, stb.) gép szerint
6.25. Kézi tűzoltó készülék
6.26. Mentőláda
6.27. Szelektív hulladékgyűjtő (pl. festékmaradék, géprongy)
7. EGYEBEK

A nyomdaipari gépmester tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A nyomdaipari gépmester tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Nyomdaipari gépmester tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

A bejegyzés kategóriája: Bodroghalmi tanfolyamok, Egyéb, Felnőttképzési hírek, Induló tanfolyamok, Kedvezményes tanfolyamok
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.